Αποτίμηση της ΕΞΕ από τους Δικαιούχους

Λειτουργεί ως εργαλείο της αποτύπωσης (forum) του «διαλόγου» που πραγματοποιείται μεταξύ των εταίρων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, με σκοπό την μεθοδικότερη και συντομότερη δυνατή αποτίμηση - συλλογή κατάλληλων έγκυρων / ρεαλιστικών στοιχείων σχετικά με την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στα δημοτικά τους κτίρια.

Χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες έξι Δήμους (Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών από την Κύπρο, καθώς και Ρόδου και Χερσονήσου από την Ελλάδα) και τους λοιπούς εταίρους του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ και δίνει την δυνατότητα αναλυτικής αποτύπωσης - από την πλευρά των εταίρων - έγκυρων και ρεαλιστικών στοιχειών για έργα ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογιών, τα οποία περιλαμβάνουν:
  • Υπηρεσίες των Δήμων οι οποίες εμπλέκονται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
  • Αναλυτικά δεδομένα για την πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO2 από επίσημες πηγές (π.χ. ενεργειακά πιστοποιητικά).
  • Δεδομένα ενέργειας μέσω τιμολογίων, παραστατικών και μετρητών ενέργειας.
  • Δομή και περιεχόμενο από υπάρχουσες ψηφιακές βάσεις δεδομένων.
  • Εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων ενέργειας.
Image