Δράσεις Μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου

Η Λειτουργικότητα παρουσιάζει τις Δράσεις Μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις ενημερωτικές δραστηριότητες και τις λοιπές δράσεις προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου που πραγματοποιείται σε έξι ελληνικούς και κυπριακούς Δήμους.

Τα αποτελέσματα του έργου προβάλλονται και διαδίδονται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο Χρήστη.
Image
Όλα τα δεδομένα και πληροφορίες από τις δράσεις μεγιστοποίησης του έργου, ενσωματώνονται με ένα σύγχρονο και εύχρηστο τρόπο στην διαδικτυακή εφαρμογή www.e-synergein.eu, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους.
Image