Τι επιδιώκει

  • Υποστήριξη στο ίδιο το εταιρικό σχήμα του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ για την προτυποποίηση της κοινής προσέγγισης για την ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια.
  • Συλλογή - επεξεργασία όλων των αναγκαίων δεδομένων κι εργαλείων με βάση την διαμορφούμενη κοινή προσέγγιση και οργάνωσή τους σε κάποιου τύπου «toolkit» για το σχεδιασμό έργων ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Κύπρου.
  • Διάδοση των δράσεων μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους πολίτες και πρότυπη εκπαίδευση μαθητών στα θέματα ΕΞΕ.
Image