Που απευθύνεται

  • Στο στελεχιακό δυναμικό των συμμετεχόντων στο έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ Δημοτικών Φορέων:
    • Δήμοι Ρόδου και Χερσονήσου από την Ελλάδα.
    • Δήμοι Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών από την Κύπρο.
  • Στο στελεχιακό δυναμικό του συνόλου των Δήμων του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου.
  • Στους μαθητές / φοιτητές σπουδαστές που επιδιώκουν να εξοικειωθούν / εκπαιδευτούν / διασκεδάσουν με έννοιες / τεχνολογίες/ εργαλεία για την ενσωμάτωση της ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια (με έμφαση τα σχολεία)
  • Στους πολίτες και χρήστες κτιρίων σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Κύπρου που εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια.
Image