Το έργο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» στοχεύει στην μελέτη και υλοποίηση πιλοτικών / επιδεικτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια έξι (6) Δήμων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Κύπρου. Παράλληλα το ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ υποστηρίζει τον διακρατικό διάλογο και την συνεργασία αρμόδιων φορέων και αρχών Ελλάδας – Κύπρου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια με τρόπο που αξιοποιεί τα αποτελέσματα του έργου στο μεγαλύτερο δυνατόν τμήμα του διασυνοριακού τόξου των δύο χωρών !

Για περισσότερες πληροφορίες για το «Έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» κάντε κλικ εδώ

Εργαλεία e-synergein.eu

Αποτίμηση της ΕΞΕ από τους Δικαιούχους

Αποτίμηση της ΕΞΕ από τους Λοιπούς Εμπλεκομένους

Εργαλειοθήκη της Κοινής Προσέγγισης

Τα Παιδιά Μαθαίνουν την ΕΞΕ στα Κτίρια

Δράσεις Μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου

Image
Δικαιούχοι ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Client 1
Client 2
Client 3
Client 1
Client 2
Client 3